Zeezwaaien


21 oktober 2016

De Partij voor de Dieren heeft aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over 'zeezwaaien'. Bij zeezwaaien vaart een schip tijdelijk de haven uit om restjes chemicalien te lozen op zee. Dit is toegestaan, onder bepaalde voorwaarden, maar brengt wel ernstige milieuschade met zich mee. Vissen kunnen doodgaan als ze eten van de chemicalien en honden op het strand kunnen er ziek van worden, als de chemicalien aanspoelen.

Wij willen dat het college in kaart brengt of het zeezwaaien ook plaats heeft in de haven van Rotterdam. Aangezien er de afgelopen tijd grote hoeveelheden paraffine op de Nederlandse stranden zijn aangespoeld, lijkt ons dat zeer aannemelijk. Verder willen wij dat het college maatregelen neemt om het lozen van chemicalien te ontmoedigen. Zo zou zij, als grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam, een schoonmaakinstallatie in de haven moeten plaatsen zodat schepen op een nette en minder milieubelastende manier worden schoongemaakt. Bij voorkeur is dit gratis en kan het worden betaald door de havengelden voor 'zeezwaaiende' schepen iets te verhogen.

Helaas wordt er ook illegaal geloosd. Wij willen dat het college op de hoogte is van de problematiek en dat het Havenbedrijf de daders aanpakt.

Gerelateerd nieuws

Onderzoek naar zeeziekte bij koeien in floating farm

Ondernemers in Rotterdam hebben het plan om een 'floating farm' te bouwen in de Merwehaven in Rotterdam. Op de floating farm,...

Lees verder

Ruud van der Velden tijdelijk raadslid

Wegens een medische ingreep is onze fractievoorzitter Jeroen van der Lee een paar maanden afwezig. Jeroen wordt tot en met 7 ...

Lees verder