Nut en noodzaak A13/A16?


21 oktober 2014

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft gisteren schriftelijke vragen gesteld over het nut en de noodzaak van de A13/A16. De A13/A16 is een verbindingsweg tussen de A13, ter hoogte van Rotterdam The Hague Airport, en de A16, ter hoogte van het Terbregseplein. Het doel van de A13/A16 is het verkeer vlotter te laten doorstromen.

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de impact van de A13/A16 op natuur, milieu en klimaat. De verbinding gaat dwars door het Lage Bergse Bos, een belangrijk groengebied aan de noordrand van Rotterdam. Het verkeer op de A13/A16 zal de toch al slechte luchtkwaliteit in Rotterdam verder onder druk zetten. Tot slot zal het verkeer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Zacht gezegd is dit iets wat we niet moeten willen.

De Partij voor de Dieren vindt de A13/A16 niet noodzakelijk. Er zijn al genoeg snelwegen rondom Rotterdam. De A13/A16 draagt niet bij aan de regionale bereikbaarheid. Nieuwe snelwegen zuigen extra verkeer aan waardoor de knelpunten rondom Rotterdam blijven bestaan. In plaats van het aanleggen van nieuwe snelwegen kunnen we beter proberen het autogebruik af te remmen, bijvoorbeeld door filerijden te belasten en filemijden te belonen.

De A13/A16 is ook nog eens niet nuttig. Uit onderzoek is verder gebleken dat de verkeersgroei al geruime tijd stagneert. Niet alleen de economische crisis van de laatste jaren heeft hier een aandeel in gehad, maar ook beleidsmaatregelen en bewustwordingscampagnes zoals Het Nieuwe Werken. De baten van nieuwe snelwegen vallen vaak tegen, simpelweg omdat er minder op gereden wordt. Bij gelijkblijvende kosten betekent dit dat er publiek geld verspild wordt. Om nog maar te zwijgen over de kapitaalsvernietiging van natuur, milieu en klimaat.

Als fractie in de gemeenteraad van Rotterdam zal de Partij voor de Dieren zich altijd uitspreken tegen de A13/A16. Een overbodig en nutteloos project moet wat ons betreft zo snel mogelijk de prullenmand in.

Gerelateerd nieuws

College LR-D66-CDA: #business_as_usual

Op donderdag 25 september 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam het Collegeprogramma en de begro...

Lees verder

Geen kerstcircus met wilde dieren in Ahoy

Het kerstcircus in Ahoy komt er weer aan en wederom zijn er wilde dieren die kunstjes mogen doen tijdens de shows. Het co...

Lees verder