Inspreek­moment Begroting 2017


5 oktober 2016

Wil je bij de gemeenteraad inspreken over de Begroting 2017?

Op vrijdag 30 september presenteerde het college van B en W de Begroting 2017 op de begrotingswebsite www.begroting.rotterdam.nl. Wil je reageren, uw zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raadsleden die ze kunnen gebruiken tijdens de behandeling van de begroting in raadscommissies en gemeenteraad? Op woensdag 12 oktober vanaf 16.00 uur kunnen burgers, instellingen en gebiedscommissies inspreken over de begroting. Je kunt je hiervoor tot maandag 10 oktober 12.00 uur per mail aanmelden via info@griffie.rotterdam.nl.

Zie voor meer informatie over het inspreekmoment: www.rotterdam.nl/inspreekmomentbegroting2017.
En voor meer informatie kun je op deze site kijken: http://www.rotterdam.nl/begroting2017