Goede voor­lichting bij houden van schild­padden


29 september 2014

Het Rotterdamse college gaat er bij dierenwinkels op aandringen dat ze meer voorlichting geven over het houden van schildpadden. Dit heeft het college gezegd in de beantwoording op de schriftelijke vragen die de Partij voor de Dieren heeft gesteld naar aanleiding van het toenemende aantal schildpadden in Rotterdamse wateren.

In de nieuwe nota dierenwelzijn wordt ook een hoofdstuk opgenomen over het belang van voorlichting en het houden van exotische dieren. Het college vindt het tevens belangrijk dat mensen weten dat er speciale opvangcentra bestaan voor reptielen en dat het niet in het belang van het dier is om het in een sloot vrij te laten. Op dit moment is het college ook in overleg met de Dierenbescherming Rijnmond voor een kortere positieflijst voor reptielen.