MOTIE Straatnaam voor Drs. P


10 november 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 november 2016, ter bespreking van de Begroting 2017,

constaterende dat

  • Heinz Hermann Polzer, oftewel Drs. P., tussen 1939 en 1950 in Rotterdam woonde;
  • Drs. P op 13 juni 2015 overleed;

overwegende dat

  • Drs. P een enorm oeuvre heeft nagelaten met liedjes, proza en poëzie boordevol humor en spitsvondigheden die vandaag de dag inspireren en door jong en oud worden gewaardeerd;
  • Hij een grote voorliefde voor Rotterdam koesterde (“Rotterdam bezielde mij werkelijk”) en er diverse liedjes aan heeft gewijd, zoals het Dijklied over de Schiedamsedijk, en ook het clublied voor de Rotterdamse roeivereniging Skadi heeft geschreven;

verzoekt het college

  • Een verzoek te doen aan de straatnamencommissie aan de gemeente Rotterdam om in een gegeven jaar een straat te vernoemen naar Drs. P., en deze bij voorkeur te onthullen op zijn geboorte- of sterfdag;
  • Aan de Raad terug te koppelen hoe de straatnamencommissie heeft gereageerd op het verzoek, inclusief wanneer de commissie denkt de straat te kunnen verwezenlijken;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD

Tegen

Lees onze andere moties

MOTIE Goed plan(t)!

Lees verder

AMENDEMENT Kappen wegbeplanting zonder omgevingsvergunning alleen buiten de bebouwde kom

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer