Motie: Studen­ten­wo­ningen geen sociale huur­wo­ningen


15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 15 december 2022, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan K.P. van der Mandelelaan 130,

constaterende dat

  • Aan de K.P. van der Mandelelaan 130 met de voorgestelde ontwikkeling 379 studentenwoningen worden gerealiseerd, die door toekomstige bewoners mogen worden betrokken als zij een campuscontract kunnen overleggen;
  • Het college de 379 woningen meetelt in de nieuwbouwproductie van de sociale voorraad (= woningen met kale huur tot aan de liberalisatiegrens);
  • Studenten als doelgroep niet worden meegeteld in de vraagzijde van wonen, zoals blijkt uit de Feitenkaart en het rapport van Rekenkamer Rotterdam over ‘Thuis in cijfers’;

overwegende dat

  • Het meetellen van de 379 campuscontractwoningen in Brainpark een oneerlijk en vertekend beeld geeft over realisering van de nieuwbouwopgave in het sociale segment, omdat deze woningen niet bereikbaar zijn voor woningzoekenden in de primaire en secundaire doelgroep;

verzoekt het college

  • De 379 te realiseren studentenwoningen, te weten woningen waarvoor toekomstige bewoners een campuscontract dienen te overleggen, niet mee te tellen in de nieuwbouwproductie van de sociale voorraad;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen