Motie: Rotterdam voor iedereen, wat doet u wethouder Karremans?


7 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het debat “Rotterdam voor iedereen” beleidskader armoede en schulden.

constaterende dat

  • Het huidig staand armoedebeleid niet toereikend is om de armoede in de stad te verminderen en/of te voorkomen.
  • Het welzijn van de mensen in armoede niet verbetert met de huidige maatregelen.
  • Het college nog vooral ‘ pleisters aan het plakken’ is.
  • Niet alleen de wethouder Armoede maar alle wethouders verantwoordlijk zijn voor maatregelen die van invloed zijn op het armoedebeleid maar dit nu niet in het beleid terug te zien is.

overwegende dat

  • We als stad Rotterdam nu echt innovatief, radicaal en bovendien integraal beleid moeten gaan voeren om armoede aan te pakken.
  • We hier als gemeentebestuur verantwoordelijk voor zijn.

Verzoekt wethouder Karremans

Te komen met een set maatregelen op iedere portefeuille die de wethouder heeft met inachtneming dat het direct consequenties heeft op bestaand en toekomstig beleid wat de armoede in de stad vermindert, het welzijn van mensen in een armoedesituatie verbetert en in de toekomst armoede kan voorkomen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Rotterdam voor iedereen, wat doet u wethouder Versnel?

Lees verder

Motie: Niet bouwen in de Hoekse duinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer