Motie: Red A.T.V. Kweeklust


28 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 september 2023, ter bespreking van de ontwerp-partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam – Oostflank,

constaterende dat

  • Het college erop zinspeelt het complex van volkstuinvereniging A.T.V. Kweeklust op te heffen;

overwegende dat

  • Volkstuinen de groene parels zijn van de stad, bijdragen aan klimaatadaptatie en de Rotterdammers helpen om te ontspannen en de drukte van alle dag te ontvluchten;

verzoekt het college

  • Het complex van A.T.V. Kweeklust te behouden in de partiële herziening van de Omgevingsvisie;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen