Motie: Onge­dierte bestaat niet


14 maart 2024

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 maart 2024, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Nota dierenwelzijn 2023-2026,

constaterende dat

  • Onder oud-wethouder dierenwelzijn Eerdmans de transitie is ingezet van ongediertebestrijding naar plaagdierbeheersing;
  • Het begrip van ‘ongedierte’ nog altijd opgeld doet in de gemeentelijke communicatie richting burgers, zoals bijvoorbeeld: dat bestrijding van ongedierte onderdeel is van het onderhoudsrecht van een begraafplaats (https://www.rotterdam.nl/vergunning-gedenkteken-aanvragen); of dat de nieuwe afvalcontainer big belly makkelijker ongedierte buiten houdt (https://www.rotterdam.nl/innovaties);
  • Gemeenschappelijke regelingen als DCMR of GGD Rotterdam-Rijnmond, waar de gemeente Rotterdam onderdeel van vormt, eveneens gebruik maken van het begrip ‘ongedierte’;

overwegende dat

  • Taal ertoe doet;
  • Ongedierte niet bestaat, maar louter dieren die in meer of mindere mate leiden tot vermeende overlast bij mensen;

verzoekt het college

  • Het begrip van ‘ongedierte’ te schrappen uit de gemeentelijke communicatie richting burgers, door alle websites en gemeentelijke formulieren voor aanvraag van diensten en goederen na te lopen op het gebruik van dit woord;
  • De dagelijkse besturen van gemeenschappelijke regelingen, waar de gemeente Rotterdam onderdeel van vormt, te verzoeken het begrip van ‘ongedierte’ eveneens te schrappen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie: Nee tegen deze vorm van NME

Lees verder

Motie: Paardensport is dierenleed

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer