Motie: Onderzoek de olifant in de kamer


7 september 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 7 september 2023, ter bespreking van het debat “Rotterdam voor iedereen” beleidskader armoede en schulden.

constaterende dat

  • Uitspraken in de functie als wethouder Armoede gedaan heeft die betrekking hebben op zijn portefeuille door verschillende lagen en instanties.
  • Deze uitspraken gedaan heeft in een uitgebreide toelichting op Social Media

overwegende dat

  • De toelichting in het spoeddebat d.d. 31 augustus 2023 niet de gewenste duidelijkheid heeft gegeven.
  • Het voor de opvolgende wethouder Armoede van belang is om te weten waar de knelpunten zitten in de samenwerking
  • Het voor de gemeenteraad van belang is om te weten waar de uitspraken van wethouder Yigit vandaan komen om stagnatie op de portefeuille Armoede te kunnen voorkomen.

Verzoekt de gemeenteraad

In te stemmen met een onafhankelijk onderzoek naar de achtergrond van de uitspraken van de toenmalige wethouder Yigit.

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Houtstook acuut probleem voor de volksgezondheid

Lees verder

Motie: Rotterdam voor iedereen, wat doet u wethouder Buijt?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer