MOTIE Kaders voor natuur­in­clusief bouwen


9 november 2017

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 14 november 2017, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de Begroting 2018,

constaterende dat

  • Rotterdam er de komende jaren duizenden woningen bij krijgt;

overwegende dat

  • Nieuwbouw nieuwe mogelijkheden biedt om toepassingen te realiseren voor stadsnatuur;
  • Gemeenten door middel van het opstellen van een 'groene bouwenveloppe' bevoegd zijn beleidsregels op te stellen waaraan nieuwe bebouwing dient te voldoen;
  • Architecten, ontwerpers en ontwikkelaars staan te trappelen om natuurinclusief bouwen in de praktijk te brengen;
  • In steden als Amsterdam, Leiden, Amersfoort en Utrecht al regelgeving bestaat ten aanzien van natuurinclusief bouwen;
  • De Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur in februari van dit jaar positief heeft geadviseerd over natuurinclusief bouwen;

verzoekt het college

  • Kaders te scheppen voor natuurinclusief bouwen, door inzicht te verkrijgen in de bouwenveloppes van steden die hier al mee aan de slag zijn gegaan;
  • Deze kaders te borgen in een bouwenveloppe en deze voor advies voor te leggen aan de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer