Motie: Inzicht in af te stoten gemeen­telijk vastgoed


20 december 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 december 2018, ter bespreking van het verzoek tot een actieve informatieplicht bij onderhandse verkoop van gemeentelijk vastgoed,

constaterende dat

  • De Kadernota vastgoed is toegespitst op het afstoten van ongeveer zeshonderd vastgoedobjecten, waaronder transformatiepanden die mogelijk onderhands worden verkocht voor minder dan de hoogste prijs;

overwegende dat

  • De Raad momenteel niet kan nagaan welke vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente die het college voornemens is af te stoten, hetgeen de controlerende rol van de Raad aan het wankelen brengt;

verzoekt het college

  • Inzicht te verschaffen in de vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente die het college voornemens is af te stoten, met als aanvullende informatie duiding van het aantal transformatiepanden die mogelijk onderhands worden verkocht voor minder dan de hoogste prijs;

en gaat over tot de orde van de dag.

--

Klik hier voor de motie op de website van de gemeente Rotterdam.


Status

Verworpen

Voor

Tegen