MOTIE Garantie terug­keerplek WLZ


28 januari 2016

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2016, in verband met het voorstel tot vaststelling van het actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Eerder Thuis 2015-2018,

constaterende dat

  • er verschuivingen komen in de WLZ (Wet langdurige zorg);

voorts constaterende dat

  • er indicaties worden afgegeven voor vijf jaar en dat het kan gebeuren dat na die vijf jaar de indicatie toch weer wordt ingetrokken;

overwegende dat

  • het kan gebeuren dat de nieuwe indicatie te vroeg is ingezet en de EPA patiënt toch terugvalt en weer teruggeplaatst moet worden;

verzoekt het college

  • de garantie af te geven dat er altijd een terugkeer naar WLZ mogelijk is;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdD, SP

Tegen

PvdA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Nida, D66, CDA, VVD, LeefbaarRotterdam

Lees onze andere moties

MOTIE Medische kosten gezelschapsdieren in de bijzondere bijstand

Lees verder

MOTIE Speciaal begeleidingsteam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer