Amen­dement: Klimaat­ver­an­dering ontwricht de natuur


12 oktober 2023

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 oktober 2023, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van het Biodiversiteitskader,

Besluit:

Op bladzijde 6, tussen alinea’s “Zonder natuur is (…) tegen deze ontwikkelingen” en “Maar een vitale (…) de biodiversiteit onderkent” de volgende alinea toe te voegen:

“De natuur in Rotterdam en daarbuiten legt het eveneens af tegen mondiale temperatuurstijgingen en weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Dier- en plantensoorten sterven in snel tempo uit en dat baart ons grote zorgen. En alhoewel de gevolgen van een veranderend klimaat veelal worden ingegeven door oorzaken buiten onze invloedssfeer, is klimaatverandering geen natuurverschijnsel. De mens is uiteindelijk verantwoordelijk voor ontwrichting van de natuur die ons zo dierbaar is.”

--
Toelichting:

Het Beleidskader biodiversiteit kan meer doen om de oorzaken te benoemen van de massale uitsterving van dier- en plantensoorten. Met dit amendement brengen wij scherpte aan in de inleidende tekst van het kader.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Voedsel, veiligheid, verbinding, verblijf .... en variatie

Lees verder

Amendement: Speciesisme is discriminatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer