Aanvraag Verzoek om beraad­slaging: Confetti in de buiten­ruimte


Behandeld in de raads­ver­­­ga­­­dering van 16 mei 2019

14 mei 2019

Geachte voorzitter,

Eind vorige maand heeft de verspreiding van confetti voor veel problemen gezorgd met betrekking tot het op orde houden van de openbare ruimte in onze gemeente. Wij bespeuren ten aanzien van het verspreiden van confetti gebrek aan daadkracht in het beleid van het college om de buitenruimte schoon te houden, de stadsnatuur te beschermen en de belangen te behartigen van de dieren die in het wild leven. Met enkele raadsuitspraken zullen wij trachten het collegebeleid bij te sturen.

Om bovenstaande redenen verzoeken wij beraadslaging over het onderwerp confetti in de buitenruimte in de raadsvergadering van 16 mei aanstaande. Met dit verzoek nodigen wij ook expliciet andere fracties uit in discussie te treden met het college en met elkaar.

--

Klik hier voor de uitzending van de raadsvergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.


Status

Ingediend

Voor

Tegen