Aanvraag Twee­mi­nu­ten­debat: Regels voor spie­ge­lende massa's in de Vuist­regels voor het bouwen


22 januari 2020

Geachtevoorzitter,

In de vergadering van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) van woensdag 15 januari jongstleden zijn de Vuistregels voor het bouwen in Rotterdam aan de orde gekomen. In de drie versies van de Vuistregels (voor de binnenstad, voor de stadswijken en voor de uitbreidingswijken) zijn nog geen regels opgenomen om aanvaringen tussen vogels en spiegelende gebouwen zoveel als mogelijk te voorkomen.

Spiegelende massa's in een parkachtige omgeving zijn problematisch omdat de groene omgeving wordt weerspiegeld en vogels geen onderscheid kunnen maken. Die spiegelende wand is een ware 'killing wall' voor vogels. De Vogelbescherming heeft in 2012 becijferd dat er door aanvaringen met de gevel jaarlijks ten minste honderdduizend vogels de dood vinden1. Dit terwijl er vrij eenvoudig maatregelen te nemen zijn om de slachtoffers van spiegelende massa's te voorkomen. Het 'inpakken' van het Science Park in de gemeente Amsterdam met het deels ondoorzichtig maken van de glazen buitenwand is een goed voorbeeld van hoe ontwikkelaars zelf maatregelen kunnen nemen om vogelaanvaringen tot een minimum te beperken.

In Rotterdam laat het openbare depot van Museum Boijmans van Beuningen goed zien hoe het vooral níet moet. Of je het gebouw mooi vindt, is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar wij verwachten dat de komst van het depot in de directe nabijheid van Het Park voor veel vogelaanvaringen zal zorgen.

Om deze problemen in de toekomst voor te zijn, willen wij er met een raadsuitspraak voor zorgen dat de Vuistregels voor het bouwen in Rotterdam op dit punt worden aangepast. Om die reden verzoek ik u onze aanvraag voor een tweeminutendebat te agenderen voor de raadsvergadering van 30 januari aanstaande.

1https://www.vogelsamsterdam.nl/wp-content/uploads/2012/07/Killing-walls-VN-312_def_p12_131.pdf

Voor

Tegen