Bijdrage: Uitvoe­rings­pro­gramma Rivier­oevers 2019-2022


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 27 november 2019

27 november 2019

Voorzitter,

In het Uitvoeringsprogramma Rivieroevers ligt een grote nadruk op de aantrekkelijkheid en belevingswaarde van het water. In principe vinden we dit een goed idee. Het kan zorgen voor meer leefbaarheid in de stad. De aanleg van het groen, in het kader van de vergroeningsopgave juichen wij natuurlijk ook toe. Mijn fractie vindt het echter wel belangrijk dat de kwaliteit van het waterleven geborgd wordt als er zoveel meer activiteit is rond het water. Hoe gaat de wethouder daarvoor zorgen? Het is mooi dat plannen voor meer recreatie voortvarend worden opgepakt, we zouden graag hetzelfde zien voor de doelstellingen de ecologische kwaliteit te verbeteren. Nu komt verbetering van waterkwaliteit maar bij 1 project voor in de uitvoeringsagenda. Graag een reactie.

Dan over diervriendelijke kades en oevers. Dieren, waaronder jonge watervogeltjes maar ook katten verdrinken omdat er vaak geen plekken zijn waar ze kunnen uitrusten of gemakkelijk uit het water kunnen klimmen. Is de wethouder bereid maatregelen hiervoor toe te voegen aan de uitvoeringsprogramma Rivieroevers? Dat er bij de projecten hieraan wordt gedacht? Deze maatregelen voor dierenwelzijn kunnen meteen worden gekoppeld aan de vergroeningsopgave en biodiversiteit. Kent de wethouder de watertuintjes van Amsterdam-Zuid? In de Boerenwetering, naast het Rijksmuseum ligt een lint van tweehonderd meter watertuinen, die goed worden onderhouden door actieve bewoners. Ze bieden rust- en broedplaatsen voor watervogels, vormen een bijenlint en zorgen zo voor een grote biodiversiteit.

Aanleg groene kades: in de kade/overmuren plekken verwerken waar groen kan groeien.

En als laatste: ik vind het jammer dat de westkant van de stad worden overgeslagen. De Schie is een waterweg die veel woonwijken doorkruist, maar waar nu niet prettig verblijven is op de kades. Vanaf de overzijde van de Van Nelle Fabriek tot bijna aan de Euromast, toch twee iconen in Rotterdam kun je wandelen langs de Schie. Ook de Nieuwe Binnenweg komt er op uit. Er is enorm veel ruimte voor wandelaars en fietsers. En de buitenruimte is hier schoon, heel en veilig, maar daar blijft het ook wel bij. Het is erg kaal. Bij het werkbezoek Parkhaven werd door de ontwikkelaar verteld dat de lage kades voor Little C een klein parkje krijgen, daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar er blijft 3 km kade over wat wel wat groen kan gebruiken. Er zijn in een vrij recent verleden samen met bewoners verbeteringen aangebracht, maar er is echt geen kip op straat daar… Terwijl veel bewoners zouden gebruik kunnen maken van deze buitenruimte. We hebben in Bordeaux gezien wat een aantrekkelijke oever kan doen voor de stad. Ik zie hier mooie kansen om iets soortgelijks te creëren. Hoe denkt de wethouder hierover? Graag een reactie.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: 1e Voortgangsrapportage Boijmans van Beuningen

Lees verder

Bijdrage: Masterplan Feyenoord City

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer