Bijdrage: Rotterdams preven­tie­ak­koord 'Gezond010: Het akkoord'


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZOCS op 15 januari 2020

15 januari 2020

Voorzitter,

Wij zijn met name geïnteresseerd in het tweede spoor van Gezond010, te weten het realiseren van een gezonde leefomgeving. De Partij voor de Dieren staat voor keuzevrijheid, maar je hebt niet per se meer keuze gehad als je louter in de gelegenheid wordt gebracht om ongezonde dingen te eten of pakjes sigaretten te kopen. Want die keuzen worden ook gewoon mogelijk gemaakt door publiek beleid, bijvoorbeeld via de standplaatsvergunningen of exploitatievergunningen. Aanbieders van de ongezonde keuze weten dat sommige doelgroepen makkelijk verleid kunnen worden, zeker bij gebrek van een gezond alternatief. Waar is dan je vrijheid, voorzitter?

In de afdoening van de toezegging over het weren van fastfoodzaken zegt de wethouder dat het gebruik maken van erfpacht of verkoopvoorwaarden weinig kansrijk is. Hoe kan dat, voorzitter? Volgens ons was het college onlangs uiterst succesvol toen twee zaken op Zuid, waaronder een bloemist, werden verboden sigaretten te verkopen. Waarom deze draai?

In diezelfde afdoening laat de wethouder het instrument van de exploitatievergunning ongemoeid. Waarom is dat, voorzitter? Collega Wijbenga van wethouder De Langen maakt namelijk wel goed gebruik van dit instrument voor zijn eigen kruistocht, in dit geval tegen de shishalounges. Waarom niet in dit geval? We horen het graag.

Wij vinden dat de wethouder publieke gezondheid een grote kans heeft laten liggen door niet te kijken of niet te willen kijken naar de Horecanota en de horecagebiedsplannen. Een voorbeeld: afgelopen september heeft de gebiedscommissie Delfshaven het een goed idee gevonden om de openingstijden van de McDrive aan de Vierhavenstraat uit te breiden. Het advies van de gebiedscommissie luidde om de McDrive te ontwikkelen met activiteit 6 zoals genoemd in de Horecanota, dat wil zeggen dat het 24 uur per dag open mag zijn als de exploitant dat wil. Het college heeft het advies overgenomen. Dit betekent dus dat in dit specifieke geval Rotterdammers geen enkel strobreed in de weg worden gelegd om op elk moment van de dag ongezond voedsel te nuttigen. Waar was de wethouder toen? Waarom zou dit wel kunnen?

Om die reden dienen wij hierbij alvast een motie in die het college oproept niet akkoord te gaan met verruiming van de openingstijden van fastfoodzaken. Momenteel wordt dat geregeld in de horecagebiedsplannen, die door het college worden vastgesteld. Wij zijn voor een consistente lijn in publiek beleid. De horecagebiedsplannen moeten dus goed aansluiten op dit preventieakkoord.

Tot slot, voorzitter. Luchtkwaliteit zit ook in het tweede spoor van Gezond010. Dat is fijn, maar we missen wel de samenhang met het factorenmodel en dan met name een gebiedsgerichte aandacht voor luchtkwaliteit. Zo weten wij dat de gezondheidsdienst graag ziet dat er in de toekomst wordt gebouwd voor de sociale sector in gebieden met relatief goede lucht, omdat juist de bewoners in het sociale segment relatief meer gezondheidsproblemen ervaren in vergelijking met de gemiddelde Rotterdammer. Hoe krijgt de wens voor een betere lucht gebiedsgericht aandacht in het Omgevingsplan, dus met een doorkijk naar eventuele bouwlocaties voor het sociale segment? We horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage: Politiecapaciteit en keuzes inzet politie

Lees verder

Bijdrage: Vuistregels voor bouwen in Rotterdam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer