Bijdrage: Proces­brief nieuw beleid Samen­leven


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie WIOSSAN op 7 december 2022

7 december 2022

Voorzitter,

Er komt een nieuw beleid Samenleven. We zijn zeer enthousiast hierover en vol verwachting. Nieuwe ronde, nieuwe kansen…

Als ik de aanpak die beschreven is in de wethouders brief mag samenvatten, gaan we 3 dingen doen voor het formuleren van een nieuw beleid:

  • We gaan discriminatie en racisme breed aanpakken, met wetenschappelijke feiten en begeleiding…en in gesprek met alle Rotterdammers

Alle lof voor deze brede, participatieve en wetenschappelijke aanpak…Maar we zijn van mening dat deze aanpak te veel op dweilen met de kraan open is…Het gaat vooral om het bestrijden van exclusiviteit dan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor inclusiviteit. In de zin van ruimte creëren om elkaar lief te hebben..

We hebben twee voorstelen om het nieuwe beleid te verrijken met liefde en mededogen: kernwaarden van onze partij voor de dieren.

  1. Laat ik maar meteen beginnen met wetenschappelijk jargon. Afgelopen week hebben we toxische masculiniteit overleefd, tot mijn grote waardering. Dus, dit mag ook. Daar komt ie: In hoeverre kan ons nieuw beleid samenleven “superdivers’ zijn? Voor degenen die deze term nog niet kennen.. Met superdiversiteit wordt bedoeld dat in steden zoals Rotterdam waar geen enkele culturele identiteit dominant is, wordt gekeken naar interculturele vaardigheden tussen culturen. Voorbij de dominante culturen dus.. Klinkt super theoretisch maar eigenlijk is zeer praktisch, en breed ingezet bijvoorbeeld in Antwerpen als werkwijze van maatschappelijke instellingen, dankzij Dirk Geldof, ook een wetenschapper en politicus uit Antwerpen. Kunnen we deze superdiverse aanpak ook in het nieuwe Rotterdamse beleid opnemen? Om te beginnen misschien al in de stadsgesprekken?
  2. Tweede en laatste punt dat we willen maken is moeilijker/ wat filosofischer zelfs…Dit betreft het participatieproces. Wie mag gehoord worden…Ik heb het lijstje doelgroepen gezien. Zeer uitgebreid. Over nagedacht…Toch missen we 3 groepen bewoners. 1. Ongedocumenteerden. Ja ja.. hoofdpijn dossier voor wethouder Achbar 2. Arbeidsmigranten, ja ja hoofpijndossier voor wethouder Versnel. Is er een plek voor de stem van deze Rotterdammers in het nieuw beleid? Als laatste vergeten groep: Niet geheel verrassend vanuit onze kijk op de wereld: Dieren. In Rotterdam wordt nog niet onderzocht maar bijvoorbeeld in Amsterdam wonen er meer dan 3 triljard dieren in de stad. Sommigen daarvan knuffelen we, anderen bestrijden we.. al met al, ze wonen ook hier in onze stad, samen met ons. Er wordt tijd dat we ze ook meenemen in ons beleid samenleven. Is er plek voor het formuleren van de behoeften en wensen van onze mede-bewoners voor een all-inclusive samenleving?

Ik hoor graag wat de wethouder van onze voorstellen vindt.

Dank!

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: 10-maandsrapportage 2022 (beleidsveld: bouwen)

Lees verder

Bijdrage: 10-maandsrapportage 2022 (beleidsveld: financiën)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer