Bijdrage: Grond­stof­fennota 2023-2026


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 18 januari 2023

18 januari 2023

Voorzitter,

We lezen: “Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn”. Partij voor de Dieren wil een circulair Rotterdam uiterlijk in 2030. Voor ons is dat geen inspanningsverplichting, maar een prestatieverplichting.

De ambitie van het college is zeer matig te noemen. Zo wil ze dat het restafval per inwoner vermindert tot 249 kilo per jaar in 2026. Dat is slechts 11 procent reductie ten opzicht van nu, voorzitter. Weet u wat er in de vorige Grondstoffennota stond? We citeren: “De concrete doelstelling van de Grondstoffennota is 249 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2022.” Het komt erop neer dat we vier jaar hebben verspild en acht jaar doen over een minimaal resultaat. Om deze reden kunnen we moeilijk instemmen met de nieuwe nota.

Het CBS rapporteert over de prestaties van gemeenten om het restafval van inwoners terug te dringen, als onderdeel van de BBV-indicator. De gemeente Rotterdam sinds 2017 tot en met 2021, achtereenvolgens per jaar: 297, 289, 278, 297 en 286 kilo. Er gebeurt gewoon niks concreet, voorzitter.

We moeten de tering naar de nering zetten. We gaan door met bewustwording, enthousiasmering, motivering. Dat is natuurlijk prima, maar wij zien dit als sluitpost voor meer regie vanuit de overheid.

Het allerbelangrijkst is dat de vervuiler gaat betalen. Van de standaardtarieven voor de afvalstoffenheffing gaat geen enkele prikkel uit restafval terug te dringen, dan wel beter te gaan scheiden. We zien graag dat diftar wordt ingevoerd, een gedifferentieerd tarief. Een prikkel om te besparen, reële tarieven. We komen met een motie te komen tot een stappenplan voor invoering. Het is de hoogste tijd.

Maar we kunnen ook sleutelen aan terugdringing van ander afvalaanbod. We willen dat de plastic tasjes op de markt verdwijnen. Na een marktdag waaien die massaal in het rond en worden in veel gevallen vaak maar één keer gebruikt. Jammer dat het burgerinitiatief voor een verbod op 30 september 2021 door deze gemeenteraad is verworpen. We kunnen verstrekking van plastic tasjes nu niet verbieden, dus we roepen de wethouder op dan maar aan Den Haag te vragen de voedsel- en warenwetgeving aan te passen. Ook willen we handhaving op het marktreglement, die in 2021 is aangepast om plastic tasjes buiten het bereik van de consument te houden. Dat gebeurt nu niet.

De Upcycle Mall aan de Soesterbergstraat is een goed initiatief, maar bestaat nu nog slechts op papier. Wanneer is ‘ie gereed? Hoe gaat het park eruit komen te zien? Het is onwaarschijnlijk dat Rotterdammers van Zuid er veel gebruik van zullen maken. Wij willen dan ook dat er een Upcycle Mall op de zuidoever komt, zoals het in ons verkiezingsprogramma staat. We komen daartoe met een voorstel bij de raadsbehandeling.

Veel LETS-winkels verkeren in zwaar weer. LETS staat voor local exchange trading system, lokale economische systemen. De winkel aan de Paradijslaan in Crooswijk is een paar jaar geleden opgeheven, de winkel in Feijenoord is vorige maand definitief gestopt. Daarmee valt niet alleen een belangrijke informele armoedevoorziening weg, maar ook een plek waar afval vermeden wordt. Overbodige spullen krijgen een nieuwe eigenaar, beginnen een tweede leven. Onze vragen aan de wethouder: hoeveel LETS-winkels zijn er nog in Rotterdam? Hoe is de spreiding in de stad? Ziet de wethouder publieke waarde in het behoud van de winkels? Zo ja, wat doet de wethouder om de winkels te ondersteunen? Is er bijvoorbeeld budget gereserveerd, in de vorm van subsidie? We horen het graag.

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026

Lees verder

Bijdrage: Update actieplan geldzorgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer