Bijdrage: Bestem­mingsplan K.P. van der Mandelelaan 130 (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie BWB op 7 december 2022

7 december 2022

Voorzitter,

We hebben begrepen dat de 379 woningen bedoeld voor studenten worden opgeteld bij de sociale voorraad, in de cijfers van de nieuwbouwproductie. Het stelt ons teleur dat de nieuwe wethouder wonen de goocheltrucs van de vorige wethouder overneemt, in ieder geval deze. Een goocheltruc ja, want: al breed bekend is dat studenten niet worden meegeteld als onderdeel van de sociale doelgroep. Dat blijkt duidelijk uit de Feitenkaart van OBI en ook het Rekenkamerrapport van afgelopen september. Dus kun je studentenwoningen natuurlijk ook niet meetellen aan de aanbodzijde van wonen. Het is kaal of kammen, voorzitter.

Voor bewoning van deze 379 woningen is een campuscontract vereist. Een Rotterdammer in de primaire of secundaire doelgroep kan hier dus nooit wonen. Wonen ze er wel, zijn het dus studenten en daarmee uit de doelgroep. Om dit onjuiste en vertekende beeld te voorkomen, komen wij met een motie te verhinderen dat de kleine vierhonderd studentenwoningen in Brainpark worden meegeteld.

Ten tweede een vraag over de dekking. In het raadsvoorstel voor het masterplan over Brainpark bestaat onzekerheid of de ontheffingsvergoeding als gevolg van aanpassing van erfpachtcontract of koopakte genoeg is om gemeentelijke kosten te dekken. Beantwoording van onze technische vraag hierover spreekt diezelfde onzekerheid uit. We citeren: “O.b.v. inschattingen en taxaties verwachten we dat er uit de bijbetaling van dit project en de aankomende projecten voldoende geld wordt ontvangen om de gehele buitenruimte aan te leggen.” Maar in het raadsvoorstel van dit bestemmingsplan staat dat het kostenverhaal is verzekerd. Punt. Dat kunnen wij niet rijmen. Een goed plan mag best wat kosten, voorzitter, maar we willen wel openheid van zaken.

Tot slot onze grote zorg over de geluidssituatie als het woongebouw er staat. Veel van de bewoners hebben in het geheel geen geluidsluwe gevel. Een raam openzetten voor frisse lucht zit er dan niet meer bij. Ze hebben ook geen geluidsluwe tuin of iets dergelijks, dus feitelijk zitten ze opgesloten in hun woning. Geluidshinder is een enorm milieuprobleem en het is onverantwoord om voor elke ontwikkeling hogere waarden vast te stellen. Waarom accepteert de wethouder een ontwerp van een gebouw waarvan alle zijden in de herrie staan?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Ongedocumenteerde Rotterdammers

Lees verder

Bijdrage: 10-maandsrapportage 2022 (beleidsveld: bouwen)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer