Bijdrage: Begroting 2023, beleidsveld zorg (commis­sie­be­han­deling)


Uitge­sproken in de verga­dering van de commissie ZWCS op 2 november 2022

3 november 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kijkt ook naar een begroting vanuit een breder en integraal perspectief en zetten in op preventie. Preventie is winst:

  • Winst op de gezondheid is wanneer er ingezet wordt op een gezonde voedselomgeving op en rond scholen, horeca en zorginstellingen. We zijn dan ook zeer verheugd met de beantwoording van onze schriftelijke vragen en de bereidheid van het college om hierop in te zetten.
  • Winst is een schone leefomgeving: luchtkwaliteit in en om de stad, drinkwater met medicijnresten, PFAS en andere giftige stoffen in ons oppervlaktewater en niet te vergeten het afval. En ik hoor u denken, ja maar sommige zaken liggen bij de provincie. Daarom roepen we de wethouder ook op om het gesprek aan te gaan met de provincie en waterschappen. Bent u bereid dit gesprek aan te gaan? Integraal moeten we de leefomgeving gezonder maken. Voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen! Investeren in een schone leefomgeving is preventie op de zorgkosten. En hoewel de haven en de fossiele industrie verankerd zitten in onze Rotterdamse identiteit moeten we ook realistisch zijn en met de kennis van nu, weten we dat deze ankers van onze identiteit ook een aandeel hebben in onze ongezonde leefomgeving. We zullen eerlijk naar onszelf en de Rotterdammers moeten zijn. De haven en de fossiele industrie in deze vorm heeft geen recht van bestaan als we onze leefomgeving en onszelf gezonder willen, omdat het college daarop wil bezuinigen. Bent u bereid om te onderzoeken welke effecten de Rotterdamse haven en de fossiele industrie hebben op onze gezondheid en leefomgeving?
  • Winst is laagdrempelige welzijnstoegang. Hebben welzijnsorganisaties niet een te beperkte mogelijkheid om preventief er te zijn. Een gesprek tijdens een kopje koffie tijdens een activiteit in het buurthuis kan helpender zijn dan een duurdere psycholoog bijvoorbeeld. Moeten we niet af van meteen te problematiseren. Een luisterend oor, een helpende hand is in veel gevallen veel effectiever. Breidt de welzijnsopdracht uit, maar behoudt als gemeente de regie. Kan de welzijnsopdracht ondanks dat deze recent gestart is opengegooid worden om nieuwe kaders te stellen, zoals ook bijvoorbeeld bij hulp schoolontbijt op scholen.
  • Winst is in de WMO uitvoering van NEE te gaan naar oké. Neem de casus van de Hulphond. Jarenlang traject om nee te behouden, terwijl oké goedkoper geweest zou zijn. Bent u het met me eens dat deze nee ontzettend hoge kosten hebben meegebracht terwijl de ja winst was geweest? En deze casus staat niet op zichzelf. We zullen moeten kijken hoe dit WMO-systeem niet efficiënter werkt in zorg niet leveren maar maatwerk wel!
  • Winst is investeren in de toekomst van onze jeugd.

Kortom, voorzitter,. Wil het college bezuinigen, dan zal het college ook moeten investeren. Bent u daartoe bereid?

Tot zover, voorzitter.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Interessant voor jou

Bijdrage: Begroting 2023, portefeuille financiën (commissiebehandeling)

Lees verder

Bijdrage: Begroting 2023 (raadsbehandeling)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer