Raads­vragen: Stemmen en daarna het museum in


Indiendatum: 30 nov. 2023

Geacht college,

Tijdens de afgelopen verkiezingen van 22 november jongstleden konden inwoners van de gemeente Den Haag stemmen in het Kunstmuseum Den Haag, ‘het mooiste stembureau van Nederland’[1]. Stemmen in musea kan al op meerdere plekken, waaronder in het Wereldmuseum in onze eigen stad. Het Haagse stemlokaal was evenwel bijzonder omdat stemmers daarna gratis het museum in mochten tijdens de reguliere openingstijden.

Partij voor de Dieren in Rotterdam is gecharmeerd van de combinatie stemmen en museum bezoeken. Mogelijk is het opkomstbevorderend, omdat Rotterdammers met een gratis museumbezoek nóg meer motivatie zien hun stem uit te brengen. En daarnaast draagt het bij aan kunst-en-cultuurbeleving.

1. Vindt u net als wij dat stemmen met daarna een gratis museumbezoek een charmant idee is?

2. Bent u bereid voor de volgende verkiezingen ten minste één stemlokaal in een museum te realiseren waar stemmers daarna, tijdens de reguliere openingstijden, gratis naartoe kunnen? Indien nee, waarom niet?

We willen allemaal dat inwoners van onze gemeente beter gebruik maken van hun actieve stemrecht. Stemmen op bijzondere locaties kan daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan een stemlokaal op de middenstip van een voetbalstadion of in de werkkamer van de burgemeester.

3. Denkt u dat stemmen op bijzondere locaties opkomstbevorderend is of kan zijn?

4. Bent u bereid een niet-limitatieve lijst op te stellen van bijzondere locaties waar stemlokalen kunnen worden ondergebracht, met als beoogd doel de opkomst tijdens verkiezingen in Rotterdam te bevorderen? Indien nee, waarom niet?

5. Wat is er uiteindelijk nodig om op de geselecteerde locaties ook daadwerkelijk een stemlokaal te realiseren?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

[1] https://www.kunstmuseum.nl/nl/museum/nieuws/stemmen-het-mooiste-stembureau-van-nederland-3

Indiendatum: 30 nov. 2023
Antwoorddatum: 13 feb. 2024

Klik hier voor de beantwoording van het college van burgemeester en wethouders op de website van de gemeenteraad van Rotterdam.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Raadsvragen: Schade door klimaatverandering op €10.000.000.000

Lees verder

Raadsvragen: Zebrapad terug op de Coolsingel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer