Uitlaat­plekken en losloop­ge­bieden voor honden


  • Er komen binnen de bebouwde kom voldoende veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. Bij het aanwijzen van locaties wordt rekening gehouden met natuurwaarden van het gebied. Waar honden een gevaar vormen voor het welzijn van in het wild levende dieren worden geen losloopplekken toegestaan.

Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Het standpunt Uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden is onderdeel van: Dieren tellen mee

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer