Stads­natuur


  • We zorgen voor meer natuur in en om de stad. Verbindingen tussen groene gebieden binnen de stad en het groene buitengebied worden aangelegd of versterkt. Zo wordt de natuur robuust en kunnen kwetsbare ecosystemen, zoals vogel- en insectenpopulaties, zich herstellen.
  • Bescherming van bestaande natuurwaarden is noodzakelijk om Rotterdam ecologisch waardevol te houden. De gemeente benoemt daarom ecologische ‘hotspots’ in een natuurverordening, die voorziet in bescherming van deze locaties bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Het standpunt Stadsnatuur is onderdeel van: Kies voor groen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer