Rest­warmte


  • Er wordt niet ge nvesteerd in warmtenetten die gevoed worden door restwarmte uit de fossiele industrie, bio-industrie of biomassacentrales. We gebruiken duurzame lagetemperatuurbronnen om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Naast warmtepompen wordt er geïnvesteerd in warmte- en koudeopslag, bodemwarmte, en warmte uit water (aquathermie) of zout (warmtebatterij). Vanzelfsprekend enkel als het veilig kan en het geen ecologische verstoring veroorzaakt.
  • Het faillissement van Warmtebedrijf Rotterdam noopt tot duurzame toelevering van restwarmte. Voor aardgasvrije pilotwijken en bestaande concessiegebieden worden niet-fossiele warmtebronnen ingezet.

Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Het standpunt Restwarmte is onderdeel van: Hoogste tijd voor een andere economie Er is geen planeet B

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer