Opvang regen­water


  • Regenwater wordt zoveel mogelijk opgevangen in groene buffers of wadi’s. Rotterdam gaat zich inzetten om alle riooloverstorten te ontmantelen. Zo voorkomen we vervuiling van het oppervlaktewater.
  • Bij nieuwbouw stelt de gemeente de eis dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schoon regenwater afvloeit naar het riool. Bij bestaande bouw stimuleert Rotterdam maatregelen om regenwater en afvalwater te ontkoppelen. Ook gaat Rotterdam zich inzetten om alle riooloverstorten dicht te maken. Zo spoelt vuil rioolwater niet meer in onze schone sloten.

Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Het standpunt Opvang regenwater is onderdeel van: Wonen en bouwen Kies voor groen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer