Maat­schap­pelijk verant­woord onder­nemen


  • Pensioenbijdragen van gemeentemedewerkers worden niet meer geïnvesteerd in fossiele industrieën, de intensieve veehouderij en bedrijven die mensenrechten schenden of wapens verkopen. Rotterdam zet zich in om ABP, waar het verplicht aan moet deelnemen, maatschappelijk verantwoord te laten beleggen.
  • Rotterdam zet erop in een maatschappelijk akkoord te sluiten met bedrijven over sociaal en duurzaam ondernemen, met aandacht voor energiebesparing, hergebruik en besparing van grondstoffen, versterking van de lokale en regionale economie en duurzame werkgelegenheid.
  • De gemeente doet alleen zaken met bedrijven die ‘social return on investment’ garanderen.
  • Bij aanbestedingen wordt extra aandacht besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door te zorgen voor werkplekken en leerwerkplekken voor praktisch geschoolden, mensen met een arbeidsbeperking, statushouders en oudere werkzoekenden.
  • Rotterdam stimuleert dat bedrijven vooral werknemers werven in de eigen regio.

Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Het standpunt Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onderdeel van: Hoogste tijd voor een andere economie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen