Huis­vesting kwetsbare doel­groepen


Iedereen heeft recht op huis­vesting

  • De gemeente heeft speciale aandacht voor betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen zoals zorgbehoevenden, alleenstaande ouders, jongeren en ouderen.

Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Het standpunt Huisvesting kwetsbare doelgroepen is onderdeel van: Samen, eerlijk en open Wonen en bouwen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer