Bewo­ners­par­ti­ci­patie en wijkraden


  • De stem van omwonenden en de belangen van natuur, dieren, biodiversiteit en het klimaat worden stevig verankerd in de participatieprocessen bij nieuwe ontwikkelingen.
  • We oormerken budget van de wijkraden voor bewonersinitiatieven die gaan over biodiversiteit, klimaat en vergroening van de buitenruimte.
  • Iedere wijk heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom maakt de gemeente in samenwerking met inwoners, wijkraden en relevante partners per wijk een concreet transitieplan. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden.
  • We gaan via voorlichting en subsidies inwoners verder motiveren om hun tuinen te vergroenen. Denk hierbij aan het aanleggen van groene gevels, geveltuintjes en groene daken. Voor het opvangen van regenwater op eigen terrein ontvangen bewoners korting op de rioolheffing.
  • De gemeente organiseert een ludieke competitie over de mooiste en meest biodiverse (binnen)tuinen, teneinde vergroening van private buitenruimte te bevorderen.

Lees deze standpunten terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer