Begrazing


  • Rotterdam stelt strikte dierenwelzijnseisen aan organisaties die schapen, geiten ofrunderen inzetten voor begrazing. Rotterdam werkt niet samen met organisaties waarbij het slachten van dieren onderdeel is van deze vorm van bedrijfsvoering.

Lees dit standpunt terug in ons verkiezingsprogramma 'Verbeter de wereld, begin in Rotterdam'!

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer