Plan B voor Rotterdam! Verkie­zings­pro­gramma


17 januari 2018

De Partij voor de Dieren is klaar voor de verkiezingen! Met Plan B voor Rotterdam zetten wij als vanouds in op onze kernwaarden van mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Rotterdammers kunnen vasthouden aan hun idealen: een stem op de Partij voor de Dieren betekent een stem op milieu, klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Zo willen wij dat het dierenwelzijnsbeleid ook in het havengebied gaat gelden. Wij zijn vóór evenementen die voor iedereen leuk zijn, en daarom tégen het gebruik van dieren ter vermaak. Rotterdammers met een krappe beurs krijgen korting bij de dierenarts, dieren op kinderboerderijen worden niet afgevoerd naar de slacht en er komt vleermuisvriendelijke straatverlichting. De gemeente zet in op een stad waarin dierproefcentra geen plek meer hebben.

Uiterlijk in 2030 is Rotterdam klimaatneutraal en de Rotterdamse haven wordt volledig fossielvrij. De gemeente gaat zich inspannen voor het isoleren van bestaande woningen en alle nieuwbouw wordt energiepositief, ter compensatie van hoge energielabels. In Rotterdam wordt niet in het groen gebouwd. Duurzame wooninitiatieven zoals tiny houses en ecowijken worden gestimuleerd. Stadion Feijenoord wordt gerenoveerd; er komt geen nieuw stadion. Parken worden niet meer gebruikt voor het organiseren van grootschalige festivals.

Behalve deze thema's staat de Partij voor de Dieren voor een zorgzaam Rotterdam. Wij pleiten voor zorg op maat voor kwetsbare groepen. De gemeente moet zich inspannen voor achtergestelde groepen in de samenleving, om te beginnen met meer diversiteit onder ambtenaren met betrekking tot achtergrond en sekse - op alle niveaus. Statushouders worden geholpen bij het vinden van werk.

De privacy van Rotterdammers staat voorop. Preventief fouilleren gebeurt alleen als het echt moet en is altijd tijdelijk, net als cameratoezicht. De gemeente springt uiterst voorzichting om met persoonsgegevens van inwoners.

Deze en veel meer voorstellen vind je terug in ons verkiezingsprogramma: Plan B voor Rotterdam!