Grote schoonmaak op 21 maart!


1 maart 2018

De Partij voor de Dieren wil na de verkiezingen op 21 maart een grote schoonmaak in Rotterdam. Een schoonmaak van plastic in de straat en in het water, maar ook van de business-as-usualpolitiek in de gemeenteraad. Want daar ligt de focus nog altijd op economische groei in plaats van op de planeet en al haar bewoners. Morgen overhandigt de Partij voor de Dieren symbolisch een ketting van plastic afval aan de overige politieke partijen.

Plastic zwerfafval is een van de grootste ergernissen van Rotterdammers en zorgt voor ernstige milieuvervuiling en dierenleed. Dieren stikken, verstrikken erin en verhongeren door het eten van plastic. Plastic afval belandt niet alleen in bermen en sloten, maar ook via de Maas in de Noordzee. Elke dag stroomt er twee vierkante kilometer aan plastic troep door de Maas naar zee. Dit plastic wordt in het zeewater een gigasoep van microplastics. Slecht voor de oceanen, slecht voor het leven in zee, slecht voor de mens.

Ook op het gebied van afvalverwerking en plastic recyling valt er nog een hoop te verbeteren in Rotterdam. Met ruim driehonderd kilo huishoudelijk restafval per persoon scoort Rotterdam ver boven het landelijk gemiddelde. Nog geen twee kilo plastic wordt gescheiden; het leeuwendeel gaat de verbrandingsoven in.

Morgen overhandigt de Partij voor de Dieren Rotterdam symbolisch een ketting van plastic afval afkomstig uit de Maas (ingezameld door de Rotterdamse Recycled Island Foundation) aan de overige politieke partijen. Die partijen hebben vooralsnog vooral aandacht voor economische groei. Een groeiend aantal kiezers breekt echter met deze eenzijdige focus en omarmt de planeetbrede visie van de Partij voor de Dieren, die de aarde en al haar bewoners centraal stelt. Dit biedt kans voor een grote schoonmaak na 21 maart, niet alleen op straat en in het water, maar ook in de raad; door afstand te doen van het blindstaren op de belangen van de westerse mens en zijn geld.

Marianne Benard, nummer 2 op de kandidatenlijst: “In Rotterdam liggen nog veel onbenutte kansen om plastic afval terug te brengen. De Partij voor de Dieren zal er als aanjager alles aan doen om ook de andere partijen hier harder voor te laten lopen.”

  • Symbolische overhandiging

De overhandiging vindt plaats op vrijdag 2 maart om 10.00. Marianne zal dan het verkiezingsbord aan het Stadhoudersplein omhangen met de ketting van plastic afval. Een ieder is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Gerelateerd nieuws

Inzamelingsactie voor de dierenvoedselbank

De Partij voor de Dieren in Rotterdam start een inzamelingsactie voor de dierenvoedselbank. In drie weken tijd willen wij daa...

Lees verder

Kandidatenboek verkiezingen gemeenteraad

Het kandidatenboek voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Rotterdam staat online! Hier kun je kennis maken met al onze zes...

Lees verder