Aanvraag Actu­a­liteit: Aankoop nieuw gemeen­telijk vastgoed door Stichting Droom en Daad


Behandeld in de actu­a­li­tei­tenraad van 6 december 2018

26 november 2018

Geachte voorzitter,

In een uitzending van het televisieprogramma De Wereld Draait Door op NPO 1 van vrijdag 23 november jongstleden was de directeur van Stichting Droom en Daad te gast. Deze stichting is onder meer betrokken bij herontwikkeling van Fenixloods II, dat eigendom is van de gemeente Rotterdam. In de uitzending stelde de directeur dat Stichting Droom en Daad inmiddels twee nieuwe panden van de gemeente had aangekocht, te weten Katoenveem en Veerhuis RDM. Voor Katoenveem heeft de directeur al hele concrete plannen. Het wordt volgens hem de grootste expositieruimte van Nederland.

Al jaren wacht de Raad op afdoening van de toezegging (kenmerk 16bb1030) van het college over informatie over de deplorabele toestand van Katoenveem. In het voorlaatste tussenbericht over afdoening van de toezegging van 1 mei jongstleden stelt de wethouder verantwoordelijk voor ontwikkeling van het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) het volgende:

Momenteel wordt onderzocht, in samenwerking met relevante partijen binnen het programma Merwe-Vierhavens (M4H), of verkopen van het object een haalbaar scenario is.”

Op dit moment is de voorgenomen afdoeningsdatum van de toezegging 29 januari 2019.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam voelt zich overvallen door de aankoop van nieuw gemeentelijk vastgoed door Stichting Droom en Daad. Om die reden vragen wij een debat aan in de actualiteitenraad van donderdag 6 december aanstaande waarin we het college hierover enkele vragen willen voorleggen.

--

Klik hier voor de uitzending van de actualiteitenraad op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen