Aanvraag Twee­mi­nu­ten­debat: In het offensief voor een groener Rotterdam


Behandeld in de raads­ver­ga­dering van 6 juni 2019

29 mei 2019

Geachte voorzitter,

Met het plan van aanpak ‘Rotterdam gaat voor groen’ geeft het college invulling aan haar target om aan het einde van deze bestuursperiode twintig hectare te hebben toegevoegd aan het stedelijk groen. De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren is van mening dat deze doelstelling ook moet bijdragen aan meer ecologische waarden in het Rotterdamse groen. Met andere woorden, meer groen moet ook zorgen voor meer kwaliteit. Daarin bespeuren wij nog volop ruimte voor verbetering.

Wij willen het groenbeleid van het college op punten bijsturen, om zo ecologische kwaliteit te borgen in het plan van aanpak. Want wij willen kunnen spreken van een echt groenoffensief. Om die reden vragen wij een tweeminutendebat aan in de raadsvergadering van 6 juni aanstaande.

--

Klik hier voor de uitzending van de vergadering op het raadsinformatiesysteem van de gemeenteraad van Rotterdam.

Voor

Tegen