Aanvraag Actu­a­liteit: Vissen gaan dood in de Kralingse Plas


14 augustus 2019

Geachte voorzitter,

In de afgelopen weken is bekend geworden dat vrijwel alle vissen in de Kralingse Plas zijn gestorven. Volgens een bericht op de website1 van RTV Rijnmond heeft de povere waterkwaliteit hiervoor gezorgd. Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard stelt in voornoemd bericht dat het water in de Kralingse Plas te weinig zuurstof heeft, waardoor de vissen geen kans op overleven hebben.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is erg geschrokken van dit nieuws. Maar helaas komt de massale vissterfte als gevolg van de waterkwaliteit in de Kralingse Plas niet onverwachts, gegeven de problemen met blauwalg die al sinds 2015 spelen. Ruim twee jaar geleden heeft de Raad de motie2 'Structurele oplossing blauwalg Kralingse Plas' aangenomen om voor eens en altijd af te zijn van blauwalg. In de afdoening3 van de motie heeft het college de Raad laten weten dat het de volgende structurele oplossing voorstaat, namelijk het opnieuw afzanden van de bodem van de Kralingse Plas. Dit moet leiden tot een fosfaatarm milieu waarin blauwalg geen kans krijgen te bloeien. In februari berichtte4 het college dat een eerste voorlopig ontwerp voor het afzanden naar verwachting eind dit jaar gereed is.

Momenteel worden er ook diverse maatregelen getroffen als voorbereiding op het afzanden. Wij vragen ons af of deze maatregelen leiden tot zuurstoftekort dan wel voedselschaarste in de Kralingse Plas waardoor de vissen doodgaan. Zo worden de instroombronnen van fosfaat in de Kralingse Plas op meerdere manieren aangepakt, maar hierdoor stokt mogelijk ook de instroom van zuurstofrijk water of de toevoeging van nieuw zuurstof. Ook kan de defosfatisering van de Kralingse Plas een negatief effect hebben op de ontwikkeling van zoöplankton, dat geldt als belangrijkste voedselbron voor de vissen.

Wij willen met het college in gesprek over de vissterfte in de Kralingse Plas en bij implicatie over de kwaliteit van het water en de maatregelen die momenteel worden genomen om blauwalgenbloei tegen te gaan. Om die reden vragen wij een debat aan in de actualiteitenraad van 5 september aanstaande. Daarbij willen wij verantwoording van het college over de gevolgen van de maatregelen die nu worden genomen om blauwalgenbloei tegen te gaan voor de vissen in de Kralingse Plas. Vooralsnog is er een aantal openstaande vragen die wij het college graag willen voorleggen.

1. Weet u waarom deze zomer vrijwel alle vissen in de Kralingse Plas zijn gestorven? Is de vissterfte het gevolg van een zuurstoftekort, van voedselschaarste of van een combinatie van deze factoren?

2. Welke maatregelen neemt u momenteel om blauwalgenbloei in de Kralingse Plas tegen te gaan?

3. Welke rol spelen de maatregelen die nu worden genomen om blauwalgenbloei tegen te gaan voor het zuurstofgehalte en de voedselvoorraad voor de vissen in de Kralingse Plas?

4. Is er naar u mening genoeg zuurstof en voedsel voor de vissen in de Kralingse Plas?

5. Verwacht u dat het visbestand in de Kralingse Plas in 2019 zal afnemen ten opzichte van vorige jaren? Indien ja, had u bij het tegengaan van blauwalgenbloei rekening gehouden met een afname?

6. Ziet u tegenstrijdige belangen tussen enerzijds het tegengaan van blauwalgenbloei en anderzijds het op peil houden van het visbestand in de Kralingse Plas?

1 https://www.rijnmond.nl/nieuws/184778/Vissen-Kralingse-Plas-massaal-dood-Nu-is-het-echt-over

2 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5191117/3/type%3Dpdf

3 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/5461437/1/17bb5321

4 https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7354295/2/s19bb011904_4_43109_tds

Voor

Tegen