Zorg, onderwijs en sport


Onze successen!

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid van het ongeboren kind een prominente plek krijgen in het beleid van de gemeente.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad in deze raadsperiode (2018-2022) eenmalig haar vergadering belegt op een MBO-instelling in de stad, met als doel interesse in de lokale democratie te vergroten bij jongeren in de stad. De motie verzoekt tevens studenten te motiveren zogenoemde randprogrammering op te zetten tijdens de raadsvergadering, zoals debattrainingen of het verzorgen van rondleidingen op de instelling.