Zorg, onderwijs en sport


Onze successen!

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid van het ongeboren kind een prominente plek krijgen in het beleid van de gemeente.