Zorg, onderwijs en sport


Onze successen!

2019

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de schadelijke effecten van fijnstof op de gezondheid van het ongeboren kind een prominente plek krijgen in het beleid van de gemeente.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeenteraad in deze raadsperiode (2018-2022) eenmalig haar vergadering belegt op een MBO-instelling in de stad, met als doel interesse in de lokale democratie te vergroten bij jongeren in de stad. De motie verzoekt tevens studenten te motiveren zogenoemde randprogrammering op te zetten tijdens de raadsvergadering, zoals debattrainingen of het verzorgen van rondleidingen op de instelling.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam gaat onderzoeken hoe zij inwonende mantelzorgers kan ondersteunen als de huurder van een corporatiewoning komt te overlijden. Ons voorstel moet er uiteindelijke toe bijdragen schrijnende situaties van dreigende dakloosheid voor mantelzorgers te voorkomen.
2020
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat ‘kwaliteit van leven’ een integraal onderdeel wordt van het Rotterdamse acquisitiebeleid. Kwaliteit van leven kijkt onder andere naar een gezonde, groene en veilige leefomgeving alsmede toegankelijke maatschappelijke voorzieningen. Bedrijven laten zich bij hun keuze voor vestiging namelijk leiden door overwegingen ten aanzien van een prettig leefklimaat voor hun werknemers.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders gaat inventariseren hoeveel het kost om alle Rotterdamse leraren korting op openbaar vervoer van de RET te geven. De RET is verreweg de belangrijkste vervoerder in onze stad. De motie komt voort uit onderzoek van Rotterdamse schoolbesturen waaruit blijkt dat reiskosten het lerarentekort in de hand werkt. Wij willen de leraren op deze manier voor de stad behouden.

2021

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente gaat inventariseren hoeveel standplaatsvergunningen er zijn afgegeven aan exploitanten van snackkarren of die op een andere manier ongezond voedsel aanbieden in de buurt van scholen. Omdat leerlingen in het voortgezet onderwijs erg beïnvloedbaar zijn, vinden wij het recht op een gezonde voedselomgeving zwaar wegen. Met de inventarisatie hopen wij dat de gemeente beleid kan maken om die gezonde voedselomgeving rondom scholen te realiseren.