Veiligheid, privacy en burger­rechten


Onze successen!

2018

  • Met raadsvragen hebben wij met succes aangedrongen op gewijzigd beleid ten aanzien van het afsteken van vuurwerk door burgers in Rotterdam. Vanaf de jaarwisseling 2019/2020 is er sprake van een lokaal vuurwerkverbod, met uitzondering van ongeveer 35 vuurwerkzones.
  • Met moties hebben wij met succes het aantal vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018/2019 verdrievoudigd. De eerste motie zorgde ervoor dat alle parken in Rotterdam vuurwerkvrij werden. De tweede motie verklaarde alle kinderboerderijen en hertenkampen vuurwerkvrij. En de derde motie ging over het vuurwerkvrij maken van alle gebieden waar grote grazers leven, bijvoorbeeld het Eiland van Brienenoord.
2020
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat een belangrijke vergaderzaal in het Rotterdamse stadhuis wordt vernoemd naar Suze Groeneweg (1875-1940), het eerste vrouwelijke lid van de gemeenteraad van Rotterdam en de allereerste ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland, met vervulling van dit mooie ambt in Rotterdam. Suze Groeneweg heeft zich tijdens haar politieke leven ingezet voor de rechten van vrouwen, binnen en buiten de raadzaal.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat Rotterdam een canon krijgt. De 'Canon van Rotterdam' zal de rijke diversiteitsgeschiedenis vertellen aan de hand van het verhaal van de stad, waarbij wij nadrukkelijk als verzoek hebben gedaan de vele migrantengroepen in Rotterdam een stem te geven in de totstandkoming van de canon.

2021

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er een afkoelingsperiode komt voor leden van het college van burgemeester en wethouders die na beëindiging van hun ambt een nieuwe betrekking vinden op hun voormalige werkterrein en in aanraking komen met dossiers waar ze in hun eerdere rol ook al bemoeienis mee hadden. Dit vergroot de bestuurlijk integriteit van de gemeente Rotterdam.