Natuur­be­graaf­plaats Bonnen­polder


Wij zijn tegen de komst van een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder, mocht dit ter vaststelling aan de gemeenteraad van Rotterdam worden voorgelegd. Hoewel wij onderschrijven dat er maatschappelijke vraag bestaat naar natuurbegraafplaatsen, vinden wij dat er te veel wetenschappelijke onzekerheid bestaat over de inbreng van gebiedsvreemd materiaal in de ondergrond. Voor ons geldt te allen tijde het voorzorgsbeginsel, hetgeen inhoudt dat wij bij onzekerheid niet instemmen met besluiten die mogelijke schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Voorts zal een natuurbegraafplaats worden opgehoogd en in het geval van de Bonnenpolder vormt dit een aantasting van het gorzenlandschap en de authentieke krekenstructuur.

Het standpunt Natuurbegraafplaats Bonnenpolder is onderdeel van: De groene stad