Haven


Rotterdam heeft de grootste haven van Europa. Die haven biedt mensen werk maar draagt ook in zeer grote mate bij aan de uitstoot van koolstofdioxide en daarmee aan de mondiale opwarming van de aarde. Zo wordt in de Rotterdamse haven een derde van alle brandstoffen voor de Europese markt geproduceerd. Momenteel bepaalt het Havenbedrijf Rotterdam welke bedrijven zich in het havengebied mogen vestigen. De gemeente Rotterdam is grootaandeelhouder van het Havenbedrijf Rotterdam maar mengt zich bewust niet in de bedrijfsvoering. Wij zij van mening dat de gemeente haar publieke aandeelhouderschap van het Havenbedrijf Rotterdam moet gebruiken om de Rotterdamse haven zo snel mogelijk fossielvrij te maken, uiterlijk in 2030. Dat betekent dat de fossiele industrie zoals kolencentrales, kolenoverslag en olieraffinaderijen geen plek meer krijgen in de haven. Alleen met een fossielvrije haven kan Rotterdam voldoen aan de noodzaak tot terugdringing van de uitstoot van koolstofdioxide.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

De ener­gie­tran­sitie gebeurt in de haven

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de rol van het Havenbedrijf Rotterdam in de energietransitie die de stad wil inzetten. Aanleiding voor onze schriftelijke vragen is de doorlopende ontkenning van zowel het Havenbedrijf Rotterdam als de wethouder verantwoordelijk voor de haven dat ...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen