Lisa Klom­pen­houwer


Kandidaat-raadslid

Hi, ik ben Lisa Klompenhouwer en ik vind het een eer dat ik namens de Partij voor de Dieren op plek 12 van de lijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen sta. Ik zet mij heel graag in voor de natuur en haar dieren in Rotterdam. Ik ben werkzaam bij de provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Maar ik werk ook als natuurgids en zie dat de laatste jaren de biodiversiteit in en om de stad toeneemt; door de intensieve landbouw trekken veel dieren naar de groene randen en de parken in de stad toe. Vossen, haviken, bevers en zelfs steenmarters zoeken bescherming in het stadse groen. Maar ook de insecten, zoals prachtige libellen, zijn steeds vaker alleen nog in de stad te vinden. Ik wil er voor zorgen dat zij in een goede groene omgeving kunnen leven. Fijn voor dier én mens. Ik wil mij sterk maken voor groene verbindingen tussen de stukken natuur in onze stad en de uitvoering van het Rotterdamse biodiversiteitsbeleid aanjagen. Want echt alle (kleine) beestjes helpen!