Kristel Bottinga


Burgerlid

Ik ben burgerlid voor de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. In deze rol voer ik het woord namens de fractie op enkele onderwerpen in de raadscommissies.

Meer over mij op onze website vind je hier. Informatie over mij op de website van de gemeente Rotterdam vind je hier.

Gerelateerd

De effecten van ruim­te­lijke ordening op de gevolgen van klimaat­ver­an­dering

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de effecten van de komende Omgevingsvisie op de gevolgen van klimaatverandering. De Omgevingsvisie komt voort uit de nieuwe Omgevingswet en gemeenten moeten zo'n visie verplicht opstellen. Het bevat de kaders voor de ruimtelijke ordening in Rotter...

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws