Daan Mol


Kandidaat-raadslid

Hoi ik ben Daan. Als architect ben ik bezig met het bouwen aan een gezonde wereld, voor mens, dier & plant. Voor de Partij voor de Dieren wil ik precies hetzelfde doen, namelijk bouwen aan een gezonde stad: Rotterdam! De stad is pas gezond als alles en iedereen gezond is. Extra aandacht wil ik vestigen op een gezonde toekomstvisie voor de jeugd en de nog te verwachten internationale stadsbewoners, want beide groepen zullen in grote mate te maken gaan krijgen met de gevolgen van het huidig internationaal klimaatbeleid. Ik geloof in een positieve houding. Ik geloof in creatieve (ontwerp-)oplossingen. Laten we er iets mooi van maken: voor alles en iedereen.