Berna­dette Haan


Kandidaat-raadslid

Hoi, ik ben Bernadette Haan. Sinds ik lid ben geworden van de Partij voor de Dieren heb ik me actief ingezet als werkgroeplid en fractieondersteuner van zowel de statenfractie in Zuid-Holland als de fractie in Rotterdam. Ik wil op deze manier een stem geven aan al dat niet (voldoende) gehoord wordt. In het dagelijks leven werk ik als gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuizen en in een praktijk.