Kunst & cultuur, monu­­mentaal en imma­­te­rieel erfgoed


Onze successen!

2018
  • Met het aanvragen van een debat hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor kunst in de buitenruimte zich inspant om de muurschildering 'Meisje met springtouw' van kunstenaar Co Westerik (1924-2018) een nieuwe plek te geven in Rotterdam. De brief van de wethouder aan de gemeenteraad vind je hier.
2019
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de wethouder verantwoordelijk voor kunst en cultuur een visie gaat opstellen over cultuur 'op Zuid', dus Rotterdam-Zuid. De motie is ingediend in het kader van de pijler Cultuur die is toegevoegd aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.
2020
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat Rotterdam een canon krijgt. De 'Canon van Rotterdam' zal de rijke diversiteitsgeschiedenis vertellen aan de hand van het verhaal van de stad, waarbij wij nadrukkelijk als verzoek hebben gedaan hierbij ook historische verenigingen te betrekken alsmede instellingen die de gemeentelijke museale collectie beheren.