Kandidaten

Lijsttrekker
Ruud van der Velden

Ruud van der Velden (1964) is sinds 2014 actief bij de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Hij is burgerraadslid en vertegenwoordigt de partij in twee commissies met onder andere de onderwerpen milieu, duurzaamheid, economie, haven, onderwijs en cultuur. De grootste uitdaging vindt hij om Rotterdam leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Een stad met schone lucht, schoon water, veel groen, soortenrijkdom en leven in harmonie met álle bewoners van deze stad: mens en dier. Met een samenleving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en zorg voor de meest kwetsbaren. Een samenleving waarin mensen de moed hebben om de veranderingen te bewerkstelligen die daarvoor het hardst nodig zijn. En dat kan! Met ons verkiezingsprogramma Plan B voor Rotterdam! 

2. Marianne Benard

Als beleidsmedewerker bij de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren zet Marianne Benard (1985) zich elke dag in voor een duurzame en diervriendelijke wereld. Momenteel richt zij zich op duurzame energie, een beter milieu en minder proefdieren. Bij de succesvolle verkiezingscampagne - waarbij de Tweede Kamerfractie groeide van twee naar vijf zetels – was Marianne inhoudelijk adviseur. Als onderzoeker is ze gepromoveerd op het faciliteren van maatschappelijke dialoog rondom dierenwelzijn in de veehouderij. Haar communicatie is open, eerlijk en met humor. Ze stelt de juiste vragen op het juiste moment. Marianne is een frisse Rotterdamse dame die doorpakt om haar idealen te realiseren. Ze durft tegen de stroom in te gaan: niet langer geld centraal, maar een groen en duurzaam Rotterdam! 

3. Kristel Bottinga

Kristel Bottinga (1984) heeft zich een aantal jaren vol gedrevenheid ingezet als beleidsmedewerker van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Den Haag en de Eerste Kamer. En nu wil Kristel haar idealen verwezenlijken in Rotterdam. Met haar nieuwsgierige blik naar buiten staat zij open voor de bewoners van Rotterdam, zij weten namelijk als geen ander wat er leeft in de stad. Kristel is spitsvondig en creatief. Ze is niet bang voor het stellen van kritische vragen en weet originele oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar Rotterdam voor staat. Rotterdam is volop in ontwikkeling. Maar geld staat volledig centraal in het beleid voor de stad. Voor Kristel is haar missie duidelijk: we moeten zorgvuldiger en liefdevoller omgaan met elkaar, met de natuur en de dieren in onze mooie stad. 

4. Bernadette Haan

Bernadette Haan (1985) is gezondheidszorgpsycholoog. Zij werkte aanvankelijk in de forensische psychiatrie en bij het ministerie van Justitie maar maakte enkele jaren geleden de overstap naar de ouderenzorg. Ze maakt zich hard voor het welzijn van de gemeente Rotterdam in de breedste zin van het woord: voor dier, mens, natuur en milieu. In het dagelijks leven probeert ze zo duurzaam mogelijk te leven. Naast haar werk zet ze zich ook als vrijwilliger in voor onder andere vluchtelingenopvang en het zoeken naar vermiste personen. 

5. Jaap Rozema

Jaap Rozema (1983) is sinds 2014 als beleidsmedewerker verbonden aan de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. De afgelopen jaren heeft hij met zijn scherpe pen het college van burgemeester en wethouders keer op keer bevraagd over natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn in Rotterdam. Jaap is een dossiervreter, of het nou gaat om bouwen in het groen, uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, het terugdringen van broeikasgassen of de instandhouding van beschermde diersoorten. Ook privacy en kunst & cultuur zijn onderwerpen waarmee hij affiniteit heeft. De komende jaren wil Jaap onverdroten doorgaan met het centraal stellen van de aarde en al haar bewoners, nu en in de toekomst. In Rotterdam gaat het gebeuren! 

6. Marjolein Moeijes

Marjolein Moeijes (1991) is een echte activiste en bewegingsopbouwer. Mede dankzij haar tomeloze inzet is het vrijhandelsverdrag TTIP - goed voor multinationals, gevaar voor mens en dier - er nooit gekomen. Ze is actief in het landelijk bestuur van PINK! (de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren), waar zij jongeren motiveert en ondersteunt in het waarmaken van hun idealen. Op het gebied van duurzaamheid inspireert ze anderen door zelf veganistisch te eten, bijenvriendelijke bloemen te zaaien en niet te vliegen! Over de toekomst van Rotterdam is Marjolein helder. Haar visie is dat we in Rotterdam samen een nieuwe economie gaan vormen, een economie die niet ten koste gaat van, maar bijdraagt aan het welzijn van mens, dier en milieu.

7. Dane Oost

Dane Oost (1985) is sinds 2016 actief voor de Partij voor de Dieren als fractieondersteuner bij de provinciale staten van Zuid-Holland en actief lid in Rotterdam. Hij kijkt niet alleen naar Rotterdam zelf, maar naar de hele planeet en al haar bewoners. Want Rotterdam is niet los te zien van de wereld om haar heen. Zoals een mens niet los te zien is van zijn medemens. Liefde en mededogen zijn voor hem sleutelwoorden. Zijn focus zal liggen op de volgende vier onderwerpen: 1) een beter welzijn voor alle bewoners; 2) zorg voor de meest kwetsbare mensen en dieren; 3) een duurzame, gezonde en milieuvriendelijke manier van consumeren en produceren; en 4) een leefbare en mooiere toekomst voor volgende generaties.

8. Pinar Coşkun

Pinar Coşkun (1966) is onderwijssociologe en werkt bij het Erasmus Food Lab op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij komt oorspronkelijk uit Istanbul en leeft al meer dan achttien jaar als veganist. Haar grootste taak op aarde is het leveren van een bijdrage aan de groene eiwittransitie en het bevrijden van dieren uit de voedselketen. Voor Rotterdam wil Pinar zich inzetten voor het invoeren van vleesloze dagen als Rotterdams voedselbeleid in bedrijfsrestaurants van de gemeente en bij publieke instellingen. Ook wil zij voedselproducenten verleiden tot het vervaardigen van aantrekkelijke plantaardige maaltijden. 

9. Otwin van Saane

Otwin van Saane (1990) is een Rotterdammer die graag ziet dat zijn woonplaats een groene en duurzame stad wordt met ruimte voor iedereen. Een stad waarin men zich thuis voelt en waar de publieke ruimte groen, duurzaam en openbaar toegankelijk is. Niet praten over mensen, maar samen het beleid bepalen. Een gezond Rotterdam betekent meer groen en minder lichtvervuiling, een Rotterdam met ruimte voor lokale initiatieven en werk en inkomen voor iedereen. Rotterdam moet de stad worden waar men trots op is, zowel nu als in de toekomst, kortom een stad die kan worden overgedragen aan de nieuwe generatie. 

10. Kim Harte 

Kim Harte (1979) is opgegroeid in Spijkenisse maar opgebloeid in Rotterdam. Naast haar werk bij de Erasmus Universiteit zet zij zich in haar vrije tijd graag in voor het welzijn van haar medemens, het milieu en (natuurlijk) dieren. Kim heeft zich verkiesbaar gesteld omdat zij ervan overtuigd is een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de Rotterdamse politiek. Haar speerpunten: het groener maken van de stad, betaalbare woningen, het stimuleren van dierproefvrij onderzoek, het bestrijden van de eenzaamheid onder de Rotterdammers en kwalitatief betere zorg voor mens en dier. 

11. Marco Maarseveen

Marco Maarseveen (1964) zet zich sinds 2011 in voor de Partij voor de Dieren. Deze partij heeft Marco politiek actief gemaakt, iets wat andere partijen nooit is gelukt. Hij is een vrij rustige man van 53 jaar, alleenstaand en zonder kinderen. Marco heeft VWO en de Hogere Opleiding Kandidaats Technisch Chemicus (procestechniek/PBNA) afgerond. Hij werkt parttime als postbezorger en administrattief medewerker bij een zorginstelling, bezoekt graag alternatieve concerten en gaat graag vegetarisch uit eten. Marco's wens voor Rotterdam is, behalve uiteraard een mooie uitslag voor de Partij voor de Dieren op 21 maart, een stad die veel duurzamer, groener en autoluwer is dan nu het geval is. En dierenrechten moeten veel meer op de agenda komen in de Rotterdamse gemeenteraad! 

12. Xandra van Merriënboer 

Xandra van Merriënboer (1982) is docent Engels, Hoogsensitiviteits- en Levenscoach. In haar werk als docent probeert zij tieners bewust te maken van hun impact (zowel positief als negatief) op natuur, milieu, dier en elkaar. Met haar duurzame levenswijze en plannen voor een Tiny House inspireert zij anderen om ook duurzamer te gaan leven. Zij is ervan overtuigd dat leven vanuit het hart essentieel is voor een duurzame en leefbare toekomst. 

13. Laurens de Groot

Laurens de Groot (1980) is ondernemer en al jaren actief in natuur- en milieubescherming. Zo werkte hij als rechercheur bij het Interregionaal Milieuteam van politie Rotterdam-Rijnmond en voerde hij wereldwijd actie tegen stroperij van bedreigde diersoorten. Tegenwoordig is de geboren Rotterdammer dichter bij huis actief. Hij is medeoprichter van de bedrijven Skycap en ShadowView die nieuwe technieken inzetten voor onder meer natuurbehoud. Daarnaast werkt Laurens in de Tweede Kamer als persvoorlichter van de Partij voor de Dieren. Rotterdam is voor hem een stad die veel potentie heeft om groener en gezonder te worden. Laurens wil jonge wereldverbeteraars in de Maasstad stimuleren hun idealen te combineren met ondernemen zodat Rotterdam een lichtend voorbeeld wordt van een stad die toekomstbestendig wordt voor al haar bewoners. 

14. Annemarie Kruit

Annemarie Kruit (1957) heeft journalistiek gestudeerd (niet afgerond) en is in het verleden opleiding- en kwaliteitsmanager geweest bij een incassobureau. Zij is boekhouder met als specialisatie debiteurenbewaking; op het terrein juridische aspecten bij incasso gaf zij in het verleden businessseminars. Annemarie zette zich de afgelopen vier jaar binnen de gemeenteraad van Rotterdam in als Burgerraadslid voor de commissie Werk, Inkomen, Participatie en Volksgezondheid. Zij heeft binnen dat domein ervoor gezorgd dat AOW-ers met een minimale beurs hun AOW-tegoed mogen gebruiken voor de kosten van de dierenarts en van benodigdheden voor huisdieren. De keuze naar een diervriendelijkere leefwijze en aandacht voor het milieu valt vaak weg bij mensen met een minimum inkomen. Annemarie wil hier meer aandacht aan besteden.

15. Lucienne Neyndorff

Lucienne Neyndorff (1973) is sinds 2012 werkzaam bij de Partij voor de Dieren. Naast haar werk als fractiemedewerker bij de gemeenteraadsfractie is zij ook werkzaam als ambtelijk assistent in de Tweede Kamerfractie van de partij. Lucienne pleit ervoor dat wij ons nog meer gaan inzetten voor een groener en schoner Rotterdam, zodat we met zijn allen nog meer kunnen genieten in de mooiste stad van Nederland. 

16. Jeroen van der Lee

De afgelopen vier jaar dat Jeroen van der Lee (1969) fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Rotterdam is geweest, heeft hij zich enorm ingezet voor een groener en diervriendelijker Rotterdam. Met zijn strijdkracht heeft hij ervoor gezorgd dat het ledenaantal in Rotterdam fors is gegroeid en heeft hij in de gemeenteraad een groot aantal successen geboekt. Zo heeft Jeroen bijvoorbeeld een megastal tegen kunnen houden en heeft hij het voor elkaar gekregen dat de gemeente gaat inzetten op natuurinclusief bouwen. Jeroen geeft nu echter het stokje over aan Ruud en is lijstduwer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.