Economie, infra­­structuur en grote projecten


Onze successen!

2019

  • Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen start de gemeente Rotterdam een proef met verkeersborden die zijn gemaakt van duurzaam geteelde bamboe. Deze verkeersborden zijn gedurende de gehele levenscyclus CO2-neutraal. Dat leidt tot een fikse besparing in de CO2-uitstoot.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat afgedankte deelfietsen worden geschonken aan organisaties die zich inzetten voor de belangen van Rotterdammers met een smalle beurs.
2020
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er een onderzoek komt om de Meent (bijvoorbeeld het gedeelte tussen de kruisingen met Coolsingel en Botersloot) op marktdagen autovrij te maken.

2021

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de Van Aerssenlaan in Blijdorp wordt heringericht als dertigkilometer weg. Deze verbinding tussen Stadhoudersweg en Heemraadssingel/Bentincklaan heeft sinds de verkeersexperimenten op het Maastunneltracé te maken (gehad) met veel sluipverkeer en verkeersonveilige situaties. Snelheidsverlaging is dan een goede manier om daar iets tegen te doen.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam helderheid gaat verschaffen aan de exploitant van de huidige stadscamping aan de Kanaalweg. Deze exploitant verkeerd in voortdurende onzekerheid over de toekomst van de stadscamping in Rotterdam. Wij zijn gecharmeerd van de stadscamping als vorm van 'langzaam' toerisme en de groene aankleding van deze voorziening met logiesfunctie. Om die reden zien wij graag dat de gemeente de helpende hand biedt.