De groene stad


Onze successen!

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog een meer proactieve rol krijgt in de bouwplannen van de gemeente Rotterdam. De stadsecoloog wordt vanaf nu voorafgaand een de uitvoering actief betrokken bij het betrekken van de stadsnatuur in bouwplannen.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog weer een publieke functie krijgt. De stadsecoloog wordt een aanspreekpunt voor burgers die vragen of suggesties hebben over een inrichting van de buitenruimte die aansluit op doelen ten aanzien van biodiversiteit en de natuurinclusieve stad.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er louter natuurvriendelijk onderhoud wordt gepleegd in het recreatieschap van de Rottemeren, waar de gemeente Rotterdam een bestuurlijke rol in speelt. Natuurvriendelijk onderhoud wordt geborgd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en Staatsbosbeheer, die de Rottemeren onderhoudt.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam zich hard maakt in het bestuur van recreatieschap van de Rottemeren om het gebied niet in omvang te laten afnemen.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat wijken waar weinig bewonersparticipatie plaatsvindt, toch nieuw groen wordt toegevoegd. (als onderdeel van het zogenoemde Rotterdamse groenoffensief). Het college leunt momenteel namelijk zwaar op ideeën van bewoners om de leefomgeving te vergroenen. Met ons voorstel wordt een mogelijke onevenredige spreiding van nieuw groen gepareerd.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.