De groene stad


Onze successen!

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog een meer proactieve rol krijgt in de bouwplannen van de gemeente Rotterdam. De stadsecoloog wordt vanaf nu voorafgaand een de uitvoering actief betrokken bij het betrekken van de stadsnatuur in bouwplannen.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog weer een publieke functie krijgt. De stadsecoloog wordt een aanspreekpunt voor burgers die vragen of suggesties hebben over een inrichting van de buitenruimte die aansluit op doelen ten aanzien van biodiversiteit en de natuurinclusieve stad.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat er louter natuurvriendelijk onderhoud wordt gepleegd in het recreatieschap van de Rottemeren, waar de gemeente Rotterdam een bestuurlijke rol in speelt. Natuurvriendelijk onderhoud wordt geborgd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Rotterdam en Staatsbosbeheer, die de Rottemeren onderhoudt.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam zich hard maakt in het bestuur van recreatieschap van de Rottemeren om het gebied niet in omvang te laten afnemen.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat wijken waar weinig bewonersparticipatie plaatsvindt, toch nieuw groen wordt toegevoegd. (als onderdeel van het zogenoemde Rotterdamse groenoffensief). Het college leunt momenteel namelijk zwaar op ideeën van bewoners om de leefomgeving te vergroenen. Met ons voorstel wordt een mogelijke onevenredige spreiding van nieuw groen gepareerd.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de gemeente Rotterdam louter biologische bloembollen en bloemen gaat inkopen. Biologische teelt is cruciaal voor de staat van instandhouding van insecten, bijen en vlinders in de stad.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat eventuele vuurwerkshows van de gemeente Rotterdam tijdens de jaarwisseling niet in parken worden georganiseerd, teneinde de stadsnatuur en de dieren te beschermen tegen de nadelige effecten van vuurwerk.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de mogelijkheid voor stadslandbouw behouden blijft in het Schiekadeblok, ook nadat de gemeente Rotterdam het Schieblock (waarop de huidige DakAkker is gelegen) zal verkopen. Wij hopen dat de nieuwe eigenaar wederom een mogelijkheid voor stadslandbouw toelaat op het dak van dit gebouw.