De groene stad


Onze successen!

  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog een meer proactieve rol krijgt in de bouwplannen van de gemeente Rotterdam. De stadsecoloog wordt vanaf nu voorafgaand een de uitvoering actief betrokken bij het betrekken van de stadsnatuur in bouwplannen.
  • Met een motie hebben wij ervoor gezorgd dat de stadsecoloog weer een publieke functie krijgt. De stadsecoloog wordt een aanspreekpunt voor burgers die vragen of suggesties hebben over een inrichting van de buitenruimte die aansluit op doelen ten aanzien van biodiversiteit en de natuurinclusieve stad.