Commissie WIPV - AOW-tegoeden

Dank u Voorzitter, de Partij voor de Dieren gaat niet akkoord met de afdoening van de moties dierenbenodigdheden en diergeneeskundige zorg.

In de brief van de wethouder van 1 november 2017 staat dat er diverse gesprekken zijn gevoerd met mogelijk geïnteresseerde detaillisten, maar dat het nog niet tot een concreet resultaat heeft geleid.
Inmiddels is bekend dat er een tweetal partijen zich aangesloten hebben op het systeem en zo hulp bieden aan AOW-ers met een minimale beurs. Het betreft een leverancier in dierenbenodigdheden, met twee winkels en twee dierenartsen, dit betreft de Minimax, dokter en een dierenarts die zakelijk gelieerd is aan de leverancier van dierenbenodigdheden.

Onze partij heeft zelf het nodige werk verricht door een aantal bedrijven en dierenartsen te mailen en te bellen; geen van die bedrijven en dierenartsen, 100% score, had ooit van de regeling gehoord maar – en dat is interessant voor een betere uitvoering van deze moties - zij waren wel geïnteresseerd.
We kwamen er tijdens ons onderzoek achter wie de opdracht voor aansluiting van bedrijven had gekregen van de gemeente. Dit bedrijf vertelde mij dat de onderhandelingen met dierenartsen en dierenspeciaalzaken, de bedrijven die inmiddels zijn aangesloten, intensief werk zou zijn en dat het lang duurde voordat de bedrijven overgehaald waren om zich aan te sluiten. Ik vind het minimaal dat in al die tijd, de moties zijn van 2 februari 2017, slechts dit resultaat is behaald.
Zodra een bedrijf of dierenarts een contract wil aangaan schijnt het zelfs nog een week of 12 te duren voordat organisatorisch een en ander is afgewikkeld. Iets met contracten en dat de kassa moet worden aangepast, er moet een soort toevoeging worden gemaakt vergelijkbaar als een toevoeging van bv. een VVV-bon. Lijkt mij het werk niet, maar goed.

Een aangesloten bedrijf draagt jaarlijks een percentage af van de omzet. En ik vraag me af waarom? Het is toch een regeling van de gemeente voor haar burgers? Graag uitleg! Volgens de meneer die ik sprak van Minimax was er door die afdracht helemaal geen winst meer (nou dacht ik dat dat toch al niet de bedoeling was van de Minimax dokters maar dat terzijde).

Het volgende punt, het is vreemd dat als wij als partij met één mailing en wat telefoontjes in korte tijd zoveel respons hadden. Wij vragen ons dan ook af hoe de opdracht is verstrekt over het binnenhalen van organisaties voor dit systeem dat veel ouderen kan helpen. Graag horen we daarover meer van de wethouder? Dit college zegt dat zij er voor ouderen willen zijn en de vereenzaming willen tegengaan. Het bij woorden laten, daar hebben de ouderen in onze stad niet veel aan, acties waarmee zij echt geholpen kunnen worden zoals met een goede afhandeling van deze moties, lijkt ons meer op hun plaats.

Aangezien we toch aan het onderzoeken waren hebben wij de aangesloten twee partijen benaderd om erachter te komen wat de voordelen zijn en of het een beetje loopt qua klanten. Het bedrijf van dierenbenodigdheden was nog maar net aangesloten op het systeem, maar kon ondanks de korte tijd dat men was aangesloten melden dat er wel al klanten waren geweest.
Het tegoed in dierenwinkels mag niet worden gebruikt voor dierenvoedingsmiddelen, wat ik persoonlijk jammer vind zeker als het dieetvoedingsmiddelen bij huisdieren betreft, maar dat schijnt weer niet te mogen op grond van de participatiedoelstellingen en regels vanuit Den Haag. Mijns inziens een rare kronkel aangezien van het begin af aan er op gewezen is dat met een gezelschapsdier ouderen vaker buitenkomen en zoals de wethouder zelf schrijft op deze manier “affiniteit krijgen met de buitenruimte en in contact komen met de buurtbewoners.” Dat voedingsmiddelen voor mensen buiten de regeling valt kan ik mij nog indenken, maar hier lijkt het me een rare kronkel. De wethouder probeert vaker de grenzen van opgelegde regels op te rekken en ik vraag me af of hij bereid is dat ook hier te doen?

Voorzitter, wij hebben goedkeuring ontvangen van de door ons aangeschreven detaillisten en praktijken om hun gegevens door te spelen naar de wethouder. Wij hopen dat hij er zijn voordeel mee doet.

Nog een aantal afsluitende vragen:

Is het de bedoeling dat de wethouder de werkrelatie met het bedrijf aan wie de opdracht was verstrekt voortzet? En voor hoe lang?

De aangesloten twee partijen van nu bevinden zich aan deze kant van de Maas. Ook AOW-ers op Zuid willen vast graag gebruik van deze regeling. Ik ben zelf slecht ter been en kan me voorstellen dat als je rond de 70 bent het een wereldreis is om vanaf bijvoorbeeld Tuindorp Vreewijk naar de Vierhavenstraat of naar de Abraham van Stolkweg te moeten reizen. Graag horen we van de wethouder of voor deze inwoners ook aan de andere kant van de Maas partijen worden gezocht om zich aan te sluiten?

En kan er op termijn, over een jaar of zo, dan een voortgangsrapportage worden gegeven waarna blijkt dat dit mooie systeem voor onze Rotterdamse oudere burgers, die deze stad mee hebben helpen opbouwen, beter is geïmplementeerd bij de diverse dierenartsen en dierenwinkels?

Onze partij werd het ook duidelijk dat aansluiting op het systeem, door de inrichting van het kassasysteem en het jaarlijkse percentage dat afgedragen moet worden aan de gemeente het voor de aangesloten partijen best duur maakt. Is de wethouder genegen om water bij de wijn te doen en ervoor te zorgen dat niet alle winsten van bedrijven en dierenartsen worden afgeroomd zodat de regeling aantrekkelijker is dan nu?